Polityka prywatności strony internetowej www.royal-cars.pl

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Agromal S.C. z siedzibą przy ulicy Jatkowej 2, 05-600 Grójec, NIP 7970002380 (zwany dalej „Właścicielem”)

2. Cel przetwarzania danych osobowych

1. Administrator przetwarza dane osobowe w celu:

-odpowiedzenia na zapytania klienta w celu kontaktu

-zapisania się do newslettera w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną

2. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego produktów, zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami Użytkownika lub osoby trzeciej, jak również marketingu usług i produktów podmiotów trzecich lub marketingu własnego, niebędącego marketingiem bezpośrednim.

3.Rodzaj przetwarzania danych osobowych

- podczas składania zapytania użytkownik podaje:

:imię i nazwisko

:numer telefonu

:adres e-mail

-podczas składania zapytania o newsletter użytkownik podaje

:adres e-mail

4. Okres archiwizacji danych osobowych

Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez właściciela:

- w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.

Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata - w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić właściciel i jakie mogą być podnoszone wobec niego.

Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata.

5. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

1-Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o danych), OJ L 119, 4.5. 2016, p. 1-88, dalej zwane „rozporządzenie Rodo”

2-Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody użytkownika

3-Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne

6. Prawo dostępu do własnych treści oraz ich poprawiania

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 7. Podstawy prawne żądania użytkownika: 8. Dostęp do danych – art. 15 RODO 9. Sprostowanie danych – art. 16 RODO. 10. Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO. 11. Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO. 12. Przeniesienie danych – art. 20 RODO. 13. Sprzeciw – art. 21 RODO 14. Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO. 15. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: a) „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony). b) „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. 16. W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach. 17. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).